Khóa đào tạo ISO 9001:2015

Trong năm 2018, BGD Vinatoken tổ chức nhiều buổi đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn phục vụ trong công việc. Các khóa đào với nhiều hình thức, đào tạo ngắn hạn, đào tạo trực tiếp cho từng nhân viên theo từng phòng ban, và đào tạo cho toàn thể nhân viên. Trong năm 2018, khóa đào tạo nổi trội nhất là khóa đào tạo ISO 9001:2015 để được cấp chứng nhận từ tổ chức UKAS – Anh Quốc.

Hình ảnh khóa học tại phòng họp công ty

Trong khóa học, toàn thể nhân viên Vinatoken được đào tạo hướng dẫn sâu thêm phần dịch vụ khách hàng.

Với những nổ lực đó, trong năm 2018 Vinatoken đã nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 của tổ chức UKAS công nhận. 

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của tổ chức UKAS

BGD Vinatoken mỗi năm sẽ mở thêm các khóa lớp đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm cho toàn thể đội ngũ nhân sự Vinatoken. Để xứng tầm vị trí Nhà cung cấp vải không dệt số 1 tại Việt Nam.