Showing all 4 results

VẢI KHÔNG DỆT_SẢN XUẤT KHĂN ƯỚT

Vải không dệt Needle punched

VẢI KHÔNG DỆT_SẢN XUẤT KHĂN ƯỚT

Vải không dệt Chemical Bond

VẢI KHÔNG DỆT_SẢN XUẤT KHĂN ƯỚT

Vải Spunbond

VẢI KHÔNG DỆT_SẢN XUẤT KHĂN ƯỚT

Vải Spunlace