Nhân sự

Trong năm 2015, BGD Vinatoken tổ chức nhiều buổi đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn phục vụ trong công việc. Các khóa đào với nhiều hình thức, đào tạo ngắn hạn, đào tạo trực tiếp cho từng nhân viên theo từng phòng ban, và…
Đến với gia đình Vinatoken, một gia đình với văn hóa tinh thần trách nhiệm và tấm lòng yêu thương. Ngày 17.09.2016, Vinatoken đã có dịp đi dến điểm Nhóm Thiên Phước – Tổ chức Phi chính phủ - chăm sóc trẻ em khuyết tật và mổ côi, chăm sóc…
Tình yêu thương giữa người và người luôn đem đến cuộc sống tươi đẹp. Đại gia đình Vinatoken đã dành ngày cuối tuần cùng vui chơi với những trẻ em thiếu mất tình yêu thương của cha mẹ ở Nhóm Cô Bảo – Nhóm Tố Chức Phi Chính Phủ -…

Nội dung liên quan

 Customer service:

yahoo skype vn Viber-icon 

 phone Office(+84-28) 377 12810

Viber-icon (+84) 903 097 460

 mail laint@vinatoken.com.vn
 email2 Email trực tuyến

lượt truy cập

4370881
Hôm nay :Hôm nay :416
Hôm qua :Hôm qua :603
Tháng này :Tháng này :11175
Đang online : 20
. TOP