Vải Air Through (Hot Air Cotton, Fiber)

Vải Air through  có khả năng lọc khí, lọc vi khuẩn, bụi bẩn và không thấm nước.

QUICK ORDER