Vải không dệt SMS

Vải không dệt SMS với khả năng chống các loại khí thải độc hại và chất lỏng được ứng dụng trong sản xuất vật tư tiêu hao y tế.

QUICK ORDER