Vải không dệt than hoạt tính chống độc

Vải than hoạt tính với khả năng lọc khí hóa chất, lọc khí xăng dầu, kháng khuẩn, không thấm nước từ lớp than hoạt tính. Đây chính là đặc tính vượt trội hơn so với lớp lọc MeltBlown và khẩu trang y tế thông thường.

QUICK ORDER