Vải không dệt than hoạt tính chống độc

Vải than hoạt tính với khả năng lọc khí hóa chất, lọc khí xăng dầu, kháng khuẩn, không thấm nước từ lớp than hoạt tính. Đây chính là đặc tính vượt trội hơn so với lớp lọc MeltBlown và là điểm khác biệt giữa khẩu trang than hoạt tính so với khẩu trang Y tế.

QUICK ORDER