VINATOKEN TĂNG TRƯỞNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU - KÊNH HTV9

Ngày 4 tháng 5 năm 2022, Vinatoken xuất hiện trên bản tin của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Một trong những nhà nhập khẩu vải không dệt đầu tiên tại TP.HCM cung cấp nguyên liệu chính cho ngành hàng sản xuất khăn ướt, vật tư ngành y tế. Nhờ chủ động đầu tư mở rộng thị trường quốc tế, kim ngạch xuất khẩu thành phẩm sản xuất trong nước sang thị trường mới đã tăng cao qua từng năm....