Thanh chắn mũi nhựa

Thanh chắn mũi nhựa sử dụng làm nẹp mũi trong khẩu trang y tế

QUICK ORDER