Đường Acesufame – K

Acesulfame Kali được Clauss và Jensen (hãng Hoechst, Đức) tìm ra năm 1967. Được FDA kiểm nghiệm và cho đưa vào sử dụng từ năm 1988. Acsesulfame-K được sử dụng trong hơn 4000 sản phẩm trên khắp thế giới… Ngoài ra, thường được dùng kết hợp với aspartame hoặc các loại đường hóa học khác vì nó có tác động hỗ trợ, tăng cường và duy trì vị ngọt của thức ăn và nước giải khát… FDA đã cho phép mức tiêu thụ hàng ngày chấp nhận được (ADI) lên đến 15 mg / kg thể trọng / ngày.

QUICK ORDER