Đường Aspartame (E951)

Aspartame làm tăng độ ngọt lên gấp 200 lần so với đường Saccarose. Aspartame đã được chấp thuận tiêu thụ ở nhiều nước trên thế giới và được sử dụng trong hàng ngàn sản phẩm, được hàng triệu người trên thế giới tiêu dùng.

QUICK ORDER