Vải không dệt MICROPOROUS

Vải không dệt Microporous được ứng dụng trong sản xuất vật tư tiêu hao y tế do tính năng chống thấm (máu, chất lỏng, vi khuẩn,..) tốt.

QUICK ORDER